LUB NTUG-tus kheej khaub ncaws rau ntawm cov ntawv blog

Cia peb pab koj mus NTIAJ TIAG ...

Xav tias dawb, xav tias Zoo kawg no ntawm lub NTUG!
12.50 rau 30 hnub los yog 11.00 nrog pib them yuav tau txais koj cov neeg koom tes.

qhia 55

Txhua yam nws zoo li nyias thaum koj tawm ntawm lub NTUG.