The show - Naked Builders New Orleans- ը

Երկրորդ սեզոնը վերսկսվում է

Naked Builders nudist մերկություն comedy շարքի հագուստի տարբերակ

Naked Bike Ride Նոր Օռլեանի Լուիզիանա 2018

Երկրորդ փուլը վերսկսվում է այստեղ, նախորդ մրցաշրջանից մի քանի շոուներ խաղալու է, որպեսզի օգնի բռնել: