корголгон көрүү
Бул мазмун сырсөз менен корголгон. Сураныч, мазмунду көрүү үчүн сырсөздү кирет.
Купуя сөз