ਸ਼ੋਅ - ਨੇਕ ਬਿਲਡਰਸ ਨਿਊ ਓਰਲੀਨਜ਼

ਦੂਜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਰੀਸਟਾਰਟ

ਨਕਲੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂਡਿਸਟ ਨਗਨਤਾ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਕਲਪ

ਨੈਕੇਡ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਨਿਊ ਓਰਲੀਨਜ਼ ਲੁਈਸਿਆਨਾ 2018

ਦੂਜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਣਗੇ.