U bhaliso lweSayithi

Faka igama lomsebenzisi olifunayo
Ngenisa idilesi yemeyile yakho
Faka iphasiwedi oyifunayo
Kucelwa ufake kwakhona iphasiwedi yakho
Khetha ezininzi njengoko uthanda.
Khetha ezininzi njengoko uthanda.
Khetha ezininzi njengoko uthanda.
Si xelele ngako.
Iimimandla ezimakwe nge-asterisk (*) ziyafuneka.